…motivácia…

Priateľstvo, vzájomná tolerancia a spoločné ciele, to sú hodnoty na ktorých vzniklo občianske združenie

HRADBA ŠARIŠ


…čo je naším cieľom…

Naše združenie chce napomôcť záchrane

hradu Šariš 

Tým smerom budú vedené naše kroky.…motto…

Nehodnotíme históriu

HISTÓRIA 

ohodnotí

…Nás…