Finančná podpora

Poukázaním peňažnej čiastky na bankový účet.

IBAN: SK 25 5200 0000 0000 1726 6382

Poukázaním 2% Vašich daní alebo kúpou suvenírov, ktoré sú k dispozícii na hrade.


Materiálna podpora

Podporiť nás môžete aj materiálnou pomocou v podobe – rukavíc, klincou, lopát, fúrikov, seker, pohonných hmôt, čokoľvek potrebné pre prácu na hrade alebo pre dobrovoľníkov – pitný režim, potraviny a pod. 


Dobrovoľníctvo

Môžete prispieť aj svojou účasťou na dobrovoľníckych brigádach – jednorazovo alebo nastálo. Radi privítame kohokoľvek bez rozdielu veku či pohlavia. Účasťou na brigáde sa k ničomu nezaväzujete ani nie je ničím podmienená, napr. členstvom v združení a podobne.

Môžete prísť na dobrovoľný teambulding v rámci Vašej firmy a prežiť zaujímavý deň na hrade.

Podporiť nás môžete aj pridaním sa do nášho združenia.