Informácie o združení

HRADBA ŠARIŠ je občianske združenie, ktorého náplň a cieľ práce je záchrana hradu Šariš. Toto združenie bolo založené v roku 2015. Založili ho dobrovoľníci, ktorý sa podieľali na záchrane hradu od roku 2000. Potom nastala krátka pauza a ďalšie dobrovoľné práce sa začali v roku 2007. Členovia združenia majú niekoľkoročné skúsenosti na poli záchrany nielen hradu Šariš, ale aj iných hradov. Venujú sa ich konzervácii a pomoci pri archeologických výskumoch. Niektorí z nás pomáhajú pri opravách hradov už viac, ako desať rokov.

Začínali sme bez skúseností s opravou historických stavieb alebo bez žiadnych vedomostí o murovaní. Niektorí z dobrovoľníkov si najprv spravili kurz, ktorým nadobudli nejaké vedomosti o základoch murovania. Tak ako vždy, teoretické vedomosti preniesť do praxe nebolo jednoduché. Začalo sa pri jednoduchých opravách vypadnutých častí murív na vstupnej bráne a na veľkom delostreleckom bastióne. Keďže na hrade chýbalo zázemie, kde by sme sa mohli prezliecť, odložiť si veci a najesť sa. Začala sa opravovať bašta č. 10, ktorá je dnes nazývaná ako dobrovoľnícka bašta. táto bašta bola v 70tych a 80tych rokoch počas veľkého archeologického prieskumu opravená, zastrešená a nachádzala sa v nej trafostanica. Po skončení tohto výskumu bola táto stanica rozobratá a rozkradnutá. Na tomto základe bola povolená oprava a následné zastrešenie. Po tejto rekonštrukcii sa pokračovalo na ďalších objektoch. Počas ďalších rokoch sa rozbehol program MK SR: Obnovme si svoj dom, podprogram 1.4. V tomto programe sa zamestnalo viacero z dobrovoľníkov. V roku 2015 sme založili združenie HRADBA ŠARIŠ, pretože dobrovoľné aktivity sa postupne presunuli na iné hrady, kde sa začala taktiež rozvíjať dobrovoľná činnosť. Za náš cieľ a poslanie sme si zvolili venovať sa záchrane hradu Šariš, na ktorej spolupracujeme s mestom Veľký Šariš. Od nášho založenia sme pracovali na oprave viacerých úsekov hradieb. Takisto sme pod vedením nášho člena, šikovného tesára, postavili detské ihrisko. Položili sme tehlovú podlahu na prízemí v hlavnej veži, založili sme nárožné kamene do rohov hlavnej veže – donjonu. Na hornom hrade sme opravili cisternu spolu s filtračnou studňou. Opravili sme strechu aj korunu na našej dobrovoľníckej bašte a pustili sa do veľkej opravy bašty č. 6 – Alžbetky. S naším projektom opravy tejto bašty sme uspeli v Komunitnej nadácii Veľký Šariš. V rámci projektu sme zrealizovali archeologický výskum, stavebno-historický prieskum a začali sme murárske práce na vonkajšej strane bašty. Ďalším krokom budú murárske práce vo vnútornej časti, zastrešenie, poschodia a celkové sprístupnenie tejto bašty. Uspeli sme aj s projektom na výrobu kovovej okennej mreže, na ktorú sme získali peniaze od nadácie Keď potrebujete pomôcť Universal maklérsky dom.


Dobrovoľníci

Počas týchto rokov sa na hrade vystriedalo niekoľko desiatok ľudí, ktorí či už na kratší alebo dlhší čas zúčastnili dobrovoľníckych prác na hrade. Je to bežný jav, ktorý sa vyskytuje asi v každom združení či zoskupení ľudí založenej na dobrovoľníckej činnosti. Počas celých tých rokov sa vyformovalo skalné jadro, ktoré momentálne pôsobí v našom združení. Všetci ľudia, ktorí sa zúčastnili prác na hrade, však zanechali na ňom svoju nezameniteľnú stopu. Táto stopa je badateľná v každej opravenej časti hradu, v každej archeologickej sonde a v každej činnosti, ktorá bola na hrade vykonaná. Každému patrí úprimná vďaka za túto pomoc, ktorá utvára dnešnú podobu hradu.


Spôsob murovania

Práce sa snažíme vykonávať metódami a materiálom aký používali pri výstavbe hradu. To znamená že do malty pridávame len piesok, vápno a voda. V niektorých prípadoch sa do malty primiešavali aj rozbité tehly, tuf, keramická drť alebo iné materiály. Okrem toho sa využívajú tradičné murárske techniky ako riadkovanie a ukladanie muriva. Po vymurovaní sa múry prešpárujú a zapatinujú pieskom.
Na prácach na hrade spolupracujeme s mnohými odborníkmi a KPÚ z Prešova. Tí vedú naše kroky počas záchrany hradu aby sa z neho nestala gýčová pamiatka, bez štipky citu a genius loci.