Autom na hrad

Autom z Prešova smerom na Veľký Šariš a Sabinov. Za reštauráciou Šariš Park odbočiť doľava do mesta Veľký Šariš a ísť po hlavnej ceste, za kostolom sv. Jakuba a mestským úradom odbočiť doprava (stále hlavná cesta). Po ceste Vás budú navigovať aj smerovníky na hrad. Pri kríži je odbočka doprava na parkovisko pod hradom. Odtiaľ peši na hrad po spevnenej ceste po žltej turistickej značke, ktorá trvá normálnou chôdzou cca 40-45min bez zastávky. Prvá časť cesty je mierne stúpanie, takže cesta je príjemnou prechádzkou. Asi v strede je lokalita „Chyžka“ a drevený prístrešok, kde si môžete odpočinúť. Odtiaľ je už cesta viac strmšia a náročnejšia. Na mape zobrazená červenou a potom žltou farbou.


Autobusom

Posledná zastávka MHD

V Prešove nasadnúť na MHD č. 45 smer Veľký Šariš (kúpiť celosieťový lístok 30 minútový) a vystúpiť na konečnej zastávke Veľký Šariš ( názov zastávky). Tesne pred vystúpením z MHD je veľká tabula s červenou šípkou na hrad. Odtiaľ ísť po hlavnej ceste , zabočiť na prvej odbočke doprava smerom ku kolkárni a potom znova doľava, ešte pred vstupom do areálu futbalového ihriska. Pokračovať po tejto ceste smerom nahor. Za krížom odbočiť doprava. Takto sa dostanete na parkovisko pod hradom, kde sa napojíte na spevnenú cestu na hrad a treba sledovať žltú turistickú značku. Cesta od konečnej zastávky až na hrad trvá cca 55min – 1 hod a od parkoviska po hrad trvá normálnou chôdzou cca 40-45 min.
Ak pôjdete prímestskou dopravou (SAD),tak vystúpiť na zastávke Veľký Šariš, pod hradom. Ocitnete sa pri kríži, ktorý je na odbočke smerom k parkovisku pod hradom a odtiaľ spevnenou cestou po žltej turistickej značke smerom na hrad.
Obe trasy sú zobrazené na mape žltou farbou, červená bodka znázorňuje polohy oboch zastávok.


Vlakom

Sú dve možnosti. V prvom prípade, keď vystúpite na stanici vo Veľkom Šariši , pôjdete po žltej turistickej značke, takže od stanice odbočíte doľava až prídete na hlavnú cestu potom odbočíte doprava (smerom od priecestia) a po hlavnej ceste pôjdete ďalej, prejdete popri potravinách Jednota, po moste cez Torysu. Budete pokračovať popri kostole sv. Jakuba a za mestským úradom odbočíte doprava smerom na Medzany a budete pokračovať až na konečnú zastávku autobusu MHD, tu je veľká tabuľa smer na hrad, a odtiaľ ísť smerom ku kolkárni, na parkovisko pod hradom a na hrad po žltej turistickej značke. Na mape cesta zobrazená červenou farbou a potom napájajúca sa na žltú farbu.
Je tu druhý variant, ktorým pôjdete pomedzi domy. V tomto prípade zabočíte od stanice doprava a hneď prvá odbočka doľava na ulicu Matice slovenskej. Po tejto ulici pôjdete rovno prejdete na ulici Gardom a na jej zlome sa dáte doľava pretože vpravo končí. Prejdete popri Dolce Vita. Na konci ulice zabočiť doprava, prejsť cez most nad Torysou a pokračovať ako v prvom prípade. Na mape zobrazená žltou farbou.


Prechádzka od parkoviska pod hradom

Na parkovisku pod hradom je umiestnená informačná tabuľa, s návštevným poriadkom. Okrem nej je tam informačná mapa hravo zobrazujúca cestu na hrad, jej trvanie a ďalšie zaujímavosti. Popri ceste sú ďalej informačné tabule s faunou a flórou na hrade, lavičky a ohniská kde sa človek môže zastaviť a oddýchnuť. Hlavne pri jesennej a zimnej prechádzke musí človek počítať s pevnejšou obuvou, nakoľko cesta býva mokrá, zasnežená alebo pokrytá ľadom.