Kachľovce 16.02.2019
Boli nám ponúknuté dva kachľovce, ktoré by inak boli nemilosrdne rozbité. Preto sem sa vybrali ich zachrániť s možnosťou použitia na hrade. Najprv sme ich očíslovali, aby sme sme ich potom vedeli zložiť a začalo rozoberanie.
Kachľovce 16.02.2019
Boli nám ponúknuté dva kachľovce, ktoré by inak boli nemilosrdne rozbité. Preto sem sa vybrali ich zachrániť s možnosťou použitia na hrade. Najprv sme ich očíslovali, aby sme sme ich potom vedeli zložiť a začalo rozoberanie.